Боледуване


При заболяване първо трябва да се обърнете към личния си лекар. В Германия изборът е свободен. Вие можете да посещавате този лекар, на когото имате най-голямо доверие или при когото се чувствате най-сигурен.

 

За домашни посещения или в случаи на заболяване извън работно време бихте могли да се информирате

за дежурните лекари на следната интернет страница:

 

На този линк ще намерите лекари с чужди езици в Нюрнберг:

 

Лекари специалисти бихте могли също да избирате свободно. Вашият личен лекар би могъл при необходимост да ви помогне или насочи в търсенето.

В аптеката бихте могли да купите, както задължително предписаните ви по рецепта лекарства така също и без рецепта. В неделни и празнични дни, както и през ноща има сменящи се дежурни аптеки. Проверете и се информирайте кога кои аптеки са отворени на следния линк:

http://www.apotheken-notdienst.de/