Договори


За договори за телефон или предплатени карти съществуват големи възможности за избор. За сравнение на предложения на продуктите можете да използвате тази интернет страница:

 

www.telefontarifrechner.de

 

Внимавайте обаче за срока за прекратяване на договора. Най-често договорите са със срок на продължителност от 24 месеца, след което се удължават автоматично с допълнителни 12 месеца, ако не сте ги прекратили навреме (по правило 3 месеца преди края на изтичане на договора).Ээ