Доплащане за наем на наето жилище


Доплащане за наема на наетото жилище (Wohngeld)  може да бъде отпуснато от държавата, ако имате недостатъчен доход и се отпуска от месеца, в който е подадено заявлението.

 

Необходими документи

Заявление със следните сведения

 

 • Доказателство за дохода в случай че работите  като наето лице
 • Въпросник за проучване на дохода
 • Документ за собственост
 • Актуално извлечение за допълнителните разходи към наем (ако е налично)
 • Доказателства за плащането на наема  последните три месеца например чрез квитанции или извлечение от сметката (копие)
 • Удостоверение за адресна регистрация (копие) на всички лица, които живеят в жилището.
 • Документ за самоличност (копие) на всички лица, които живеят в жилището
 • Удостоверения за социална помощ например копие от:
 •  Официално решение за отпускане на пари за безработица
 • Официално решение за отпускане на социална помощ
 • Удостоверения за издръжка
 • Сведения за задължения по издръжка в случай, че вие плащате издръжка, титуляр и платежни бележки
 •  Въпросник за стажанти, студенти и ученици в случай, че принадлежите към съответната група.
 • Удостоверение за наличието на Общност, носеща отговорност и гаранция (при съжителство на лица, носещи съвместна отговорност един за друг) в случай, че повече лица живеят в жилището ви.
 • Удостоверение за отдаване под наем на наето от вас помещение или жилище в случай, че отдавате под наем или имате наемател

За следващото заявление след одобрение не е необходимо отново да подавате цялостната документация, достатъчно е

 • Заявлението за кандидатстване със съответните приложения
 • Удостоверение за доходите и въпросник за проучване на дохода  
 • Последните 3 квитанции за платен наем и последното уведомление за промяна на наема (ако наема ви се е променил)

Контакт:

wohngeldstelle@schwabach.de

Telefon: 09122 860-217 oder -338

Fax-Nr.: 09122 860-249

Nördliche Ringstraße 2 a-c

1. Stock Zimmer 1.21