Правилник за вътрешния ред


В Германия е прието да се пази тишина  във времето от 22 до 7 часа както и на обяд от 13 до 15 часа. Тогава не може да се вдига шум, както и в неделни и празнични дни целодневно.

 

В Германия отпадъците се събират и извозват разделно. Има различни контейнери за отпадъди за хартия и картон (сини контейнери), за отпадъци от плодове и зеленчуци (кафяви контайнери) и за други отпадъци (черни контейнери).

 

За рециклиране на пластмаса има жълти чували. Те са предвидени само за леки опаковки от метал, композитен материал и пластмаса (напр. кофички от кисело мляко, опаковки от прясно мляко, душгел или шампоан и т.н.)  

 

Стъкло, консервни кутии или електроуреди трябва да бъдат изхвърлени на специално предназначените за това места или контейнери. Празните стъклени бутилки и буркани също се изхвърлят, сортирани по цветове бели, кафяви и зелени, в съответните контейнери. Синьото стъкло се изхвърля в зеления контейнер. В контейнерите за стъкло НЕ се изхвърля: керамика, порцелан, фаянс, крушки за осветление, чаши и плоско стъкло като прозорци или огледала.

 

Повече информация: