Търсене на жилище


В много вестници са поместени обяви за жилиша, най-често в сряда и почивните дни, напр. Schwabacher Tageblatt, Marktspiegel, Wochenanzeiger.

Има също и интернет страници за недвижимо имущество:

 

 

 Жилищните дружества също са в помощ, например: Gewobau Schwabach, St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH, Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Gartenheim eG.

 

Обикновено жилищата не са мебелирани. Мебели може да купите изгодно в социални магазини или по интернет.