Изучаване на немски език

Когато сте пристигнали в Германия със семейството си, говорите повече на своя майчин език. Но владеенето на немския език оказва огромно влияние на понататъшната Ви интеграция както на пазара на труда, така и на социалния Ви живот. За изучаването на нов език е необходимо да се опитавате да използвате всяка възможност. За да разбирате и говорите например, слушайте радио и гледайте телевизионни предавания, четете книги (детските книжки са много подходящи за начинаещи). Бихте могли също да използвате и интернетпортала: