Интеграционен курс


Препоръчително е да посещавате интеграционен курс. Той включва 600 часа езиков курс (речников запас за ежедневието с устно и писмено изразяване) и 100 часа ориентировъчен курс (обществен, културен и икономически живот в Германия). Според финансова си ситуация заплащате курса или е възможно да се освободите от таксата. По-подробна информация ще намерите на следната интернет страница:

 

 

В Швабах има две организации, които предлагат интеграционни курсове:

 

Volkshochschule Schwabach

Adresse: Königsplatz 29A

Telefon: 09122 860204

 

AFI Akademie

Nördliche Ringstraße 4

Königsplatz. 33

Kappelbergsteig 58

 

Telefon: 09122-877688