Застраховка лична отговорност


Застраховка лична отговорност е много препоръчителна и сравнително изгодна. Ще ви помогне ако Вие или Вашите непълнолетни деца по невнимание повредите лична собственост на други хора или причините тяхното нараняване.