Регистрация


Всеки преместил се в Германия, за да работи, следва в университет или живее повече от три месеца, трябва да регистрира своето местоживеене. Това важи също и в случаите, когато живеете при роднини и познати.

 

Къде?

Бюро за адресна регистраация

Aдрес: Nördliche Ringstraße 2a-c

91126 Schwabach

Telefon: 09122 860-120

meldeamt@schwabach.de

 

Моля носете със себе си:

1.      Лична карта или задграничен паспорт

2.      Договор за наем на жилище

3.      Подписано удостоверение от наемодателя (като потвърждение за настаняване)

4.      При първоначална регистрирация в Германия също и свидетелство за брак/развод, актове за

раждане на деца, ако са налични, тъй като от това зависи определянето на данъчната класа (т.е. какви данъци ще плащате).

Адресната регистрацията е безплатна.

След проверка на документите ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. Този документ е особено ВАЖЕН! Моля съхранявайте го грижливо!

 

Данъчен идентификационен номер     

 

В рамките на 1-2 седмици след регистрацията ще получите по пощата данъчен идентификационен номер от данъчната служба. Той е постоянен, никога не се променя и Ви е необходим, за да можете да работите в Германия.

Социално осигуряване  (Sozialversicherung)

При подписване на трудов догово получавате автоматично и номер на социална осигуровка. Ако предварително се нуждаете от този номер, може да го получите като подадете молба при избраната от Вас здравна каса и ще го получите по пощата. Социалното осигуряване се грижи за социалната сигурност на всички граждани в Германия и обхваща:  

-          Задължителна здравна осигуровка

-          Пенсионно осигуряване

-          Осигуряване при безработица

-          Застраховка при злополука

-          Здравното осигуряване за риска „нужда от чужда помощ“

Размера на осигурителната сума ви се удържа автоматично от заплатата в зависимост от нейния размер. Чрез тези вноски ще имате право на плащания и обезщетения в различните области на задължителното социално осигуряване на държавната социална система. Допълнителнаинформация ще намерите тук: