Детски дoбавки


Ако имате деца, имате право на детски добавки (Kindergeld) до 18-годишна възраст. Ако децата изучават професия или са студенти, правото на детски се удължава максимално до 25-тата им годишнина. Ако работите в Германия, Вие имате право на детски добавки дори и децата ви да живеят още в родината Ви.

Ако разполагате с нисък доход бихте могли също да подадете молба за допълнителни надбавки (Kinderzuschlag).

 

Заявление и информация ще получите при семейната каса, която се намира в Нюрнберг (Solgerstr. 1).

Всички заявления можете да изтеглите в интернет.