Образование и участие в училищни дейности


Деца от семейства с ниски доходи също имат право на образование и участие. Те получават плащания за съвместния обяд в училище или целодневни детски градини, за екскурзии или училищни пътувания, за ученически пособия, за пътни разходи до училище, за допълнителни уроци и получават субсидия за спортен клуб, музикална школа или други културни дейности.

Право на това имат децата от семейства, които получават:

  • Помощи за безработица II (Arbeitslosengeld II) или социални средства (Sozialgeld)
  • Социална помощ (Sozialhilfe) или базова сигурност в напреднала възраст (Grundsicherung im Alter) и при намалена работоспособност.
  • Жилищни помощи (Wohngeld)
  • Детски добавки (Kinderzuschlag) в допълнение към детските надбавки (Kindergeld)
  • Закон за обезщетенията за търсещи убежище

 

Заявления можете да подадете в Социалната служба:

Nördliche Ringstraße 2 a-c

91126 Schwabach

1. Stock Zimmer 1.06