Парична помощ за отглеждане на дете


През първата година след раждане майки и бащи, които се грижат за детето си и работят не повече от 30 часа седмично, имат право на помощ за отглеждане на дете (Elterngeld). Те трябва да живеят в едно домакинство с децата си и да пребивават постоянно в Германия.

 

За отпускане на тези средства, трябва да подедете писмено заявление в съответното учреждение, което отговаря за вас:

 

ZBFS - Region Mittelfranken

Bärenschanzstraße 8c

90429 Nürnberg

Telefon: 0911/928 - 0;

  •  Geburtstag des Kindes vom 01. bis 15. eines Monats: 0911 928 2444;
  •  Geburtstag des Kindes vom 16. bis 31. eines Monats: 0911 928 2489

Email: poststelle.mfr@zbfs.bayern.de