Семейни добавки


В Бавария през втората и третата година на детето Ви получавате семейна надбавка. За първо и второ дете сумата е 250,00 евро, от третото дете 300,00 евро на месец. Всеки, който е получил вече помощ за отглеждане на дете (Elterngeld), автоматично получава семейни надбавки. Трябва да подадете заявление в Център Бавария семейни и социални въпроси:

 

ZBFS - Region Mittelfranken

Bärenschanzstraße 8c

90429 Nürnberg

Telefon: 0911/928 – 0